“האור בקצה המנהרה – ישראל לאחר הקורונה” / פרופ' עוזי רבי

“האור בקצה המנהרה – ישראל לאחר הקורונה”

הנה קרבה השעה. ניתן כבר לגעת באור שבקצה המנהרה.
במקביל לצעדינו המהוססים במציאות שלאחר הקורונה, מציפות את מוחנו שאלות גדולות וקטנות בערבוביה.

הרצאה זו תידון באישי ובקיבוצי ותבקש לתת סימנים בעולם שלאחר הקורונה

השיעור הקרוב

18 מאי 2020

שעה

9:00 - 10:15