הקלסיקנים של המוזיקה ומשוררים ומלחינים בזמר העברי / ד"ר מוטי אדלר

השיעור הקרוב

10 מרץ 2024

שעה

9:10 - 12:15