התעמלות בריאותית משולבת / נירית כוכבי

תשלום 360 ש”ח לחודשים אפריל-יוני  21

 

הפעלת הגוף תוך שימוש באביזרים שונים: בעמידה, בישיבה על כיסא וע”ג מזרונים

השיעור הקרוב

19 מאי 2021

שעה

8:00 - 9:00