סוגיות מיקראיות בהיבט עכשווי / הדס עטיה פרידמן

 

תשלום 360 ש”ח כולל לכל הקורסים בחודשים אפריל-יוני 21

 

הטקסט המקראי מתפרש בראש ובראשונה על ידי קוראיו והם המעניקים לו את המשמעות עבורם.

במהלך המפגשים נעקוב אחר הפרשנות המגוונת שנתנו קוראים בתקופות שונות לטקסט המקראי, בהתייחס למגמות ולאינטרסים של הפרשן.

נדגיש את משמעויות הטקסט עבורנו כקוראים מודרניים תוך החשפות להתבוננות על המקרא מתחומי דעת שונים . נדון בסוגיות כגון: החיים לאחר החיים, מגבלות הכוח האנושי, צדק אלוהי ואנושי, מנהיגות ראויה מהי? ועוד.

השיעור הקרוב

19 מאי 2021

שעה

10:45 - 12:15