מטיילים ומצלמים / שושנה גנז

אחת לשבועיים נצא לסיור צילום (בנסיעה עצמית) ואחת לשבועיים נקיים דיון ושיח על העבודות ועל הצילום.

*תוספת בסך 120 ₪ למשתתף בסדרה בגין טיולי צילום.

 

תשלום 360 ש”ח לחודשים אפריל, מאי, יוני 21

השיעור הקרוב

18 מאי 2021

שעה

10:15 - 12:15