ירדן – מה קורה בממלכת ירדן? האם עדיין ממלכה חזקה ויציבה? / ד"ר (אל"מ במיל') משה אלעד,

השיעור הקרוב

02 נוב 2020

שעה

11:00 - 12:00