מלונדון הקמתי את מדינת היהודים / פרופ' מוטי גולני

מלונדון הקמתי את מדינת היהודים.

על חיים וייצמן ערב צאתה לאור של ביוגרפיה חדשה של פרופ’ מוטי גולני, ראש המכון לחקר הציונות וישראל ע”ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב

השיעור הקרוב

27 יול 2020

שעה

14:00 - 15:15