משחק כראי לתרבות / דר' אורי גלובוס

האם יכולה להיות תרבות ללא משחק?
מה ההבדל בין המשחקים במזרח למערב?
מה ההבדלים בין שחמט יפני, סיני ומערבי?
איך אסתטיקה וחשיבה צבאית ופוליטית משתקפים במשחקים?
על איזה לוח משחקות סין וארה”ב היום?
PEPER

השיעור הקרוב

03 נוב 2020

שעה

17:00 - 18:00