פרשת לבון- הפרשה הפוליטית שזיעזעה את מדינת ישראל / מורן גלאון

 

עסק הביש, מי נתן את ההוראה? מי היה האדם השלישי? הפילוג במפא”י 1965, המתח בין בן גוריון לאשכול על רקע פרשת לבון והקמת רפ’י. איך התפתחה פרשת לבון לפרשה הפוליטית הארוכה והסבוכה ביותר בתולדות ישראל.

 

תשלום 120 ש”ח כולל לכל הקורסים בזום באוק’-נוב’ (לא כולל מינויי יוניפר)

השיעור הקרוב

04 נוב 2020

שעה

10:50 - 12:15