הים התיכון – מרחב תרבותי ואנושי – מסע וירטואלי / ד"ר שמעון גת

 

הים התיכון – מרחב תרבותי ואנושי – מסע וירטואלי (בזום) – מרצה: ד”ר שמעון גת

אגן הים התיכון היה מיושב בצפיפות יחסית עוד מתקופות פרה הסטוריות. יש בו עד היום מגוון גדול של עמים, שפות, דתות ותרבויות. יחד עם זאת, מיקומו הגאוגרפי של הים התיכון וריבוי האיים גרמו הפכו אותו לגשר שחיבר בין הארצות ששכנו לאורך חופיו. משום כך התפתחו סביבו תרבויות בעלות מרכיבים משותפים מחופי ארץ ישראל וסוריה עד מצרי גיברלטר. האדם הוא תבנית האקלים, הטופוגרפיה, ההסטוריה, האמונות, מקורות הפרנסה והמזון שלו. מכל אלה נולדת תרבות. העובדה שבאגן הים התיכון גורמים אלה דומים במידה זו או אחרת, יצרה תרבויות מגוונות, אבל בעלות רכיבים משותפים רבים, להם ניתן לקרוא “תרבות ים תיכונית”. בדרך בה נוצרה תרבות זו ובמאפייניה, נדון בהרצאה
למדריכינו הנמצאים בבית אין כבר זמן רב פרנסה. מי שרוצה לשלוח “תרומה” קטנה למרצה בשיטת הדאנה, באמצעות הטלפון הפרטי של המרצה, באמצעות BIT ,מוזמן לעשות זאת למרצים להם צרפנו מס’ טלפון. כל אחד לפי ראות עיניו, לא חייבים……
מס’ הטלפון למי שירצה לשלוח לו “תשר” בשיטת הדאנה:  052-2232310

השיעור הקרוב

30 יול 2020

שעה

20:00 - 21:30